June 23, 2024

Zakat

ZAKAT

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170529 Zakat (Zakat & Five Pillars of ISLAM)

https://ia601504.us.archive.org/16/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170529-zakat-zakat-five-pillars-of-islam/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170529%20Zakat%20%28Zakat%20%26%20Five%20Pillars%20of%20ISLAM%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170530 Zakat (Introduction)

https://ia801508.us.archive.org/30/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170530-zakat-introduction/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170530%20Zakat%20%28Introduction%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170531 Zakat (Farz & Imp)

https://ia601503.us.archive.org/22/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170531-zakat-farz-imp/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170531%20Zakat%20%28Farz%20%26%20Imp%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170601 Zakat (Benefits)

https://ia601500.us.archive.org/8/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170601-zakat-benefits/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170601%20Zakat%20%28Benefits%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170602 Zakat (Disadvantage & Punsihment of Zakat Defaulters)

https://ia601407.us.archive.org/22/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170602-zakat-disadvanta/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170602%20Zakat%20%28Disadvantage%20%26%20Punsihment%20of%20Zakat%20Defaulters%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170603 Zakat (Pre-Requisites)

https://ia601406.us.archive.org/8/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170603-zakat-pre-requisites/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170603%20Zakat%20%28Pre-Requisites%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170604 Zakat (Niyaat & Conditions)

https://ia601402.us.archive.org/6/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170604-zakat-niyaat-conditions/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170604%20Zakat%20%28Niyaat%20%26%20Conditions%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170606 Zakat (Mustaheek – can be given to)

https://ia601405.us.archive.org/4/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170606-zakat-mustaheek-can-be-given-to/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170606%20Zakat%20%28Mustaheek%20-%20can%20be%20given%20to%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170607 Zakat (Gair-Mustaheek -cannot be given to)

https://ia601404.us.archive.org/11/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170607-zakat-gair-musta/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170607%20Zakat%20%28Gair-Mustaheek%20-cannot%20be%20given%20to%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170608 Zakat (Benefits – Better Social Life)

https://ia601402.us.archive.org/16/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170608-zakat-benefits-better-social-life/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170608%20Zakat%20%28Benefits%20-%20Better%20Social%20Life%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170609 Zakat

https://ia601501.us.archive.org/29/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170609-zakat/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170609%20Zakat.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170610 Zakat (No Zakat Scenario)

https://ia601400.us.archive.org/19/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170610-zakat-no-zakat-scenario/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170610%20Zakat%20%28No%20Zakat%20Scenario%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170611 Zakat (Imp of Madarsa & Zakat to Madarsa)

https://ia801506.us.archive.org/33/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170611-zakat-imp-of-mad/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170611%20Zakat%20%28Imp%20of%20Madarsa%20%26%20Zakat%20to%20Madarsa%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170612 Zakat (A JUST, Peaceful, Beneficial part of ISLAM, Not a Burden)

https://ia904608.us.archive.org/14/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170612-zakat-a-just-pea/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170612%20Zakat%20%28A%20JUST%2C%20Peaceful%2C%20Beneficial%20part%20of%20ISLAM%2C%20Not%20a%20Burden%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170613 Zakat (Zakat aur Ijtemaiyat)

https://ia804602.us.archive.org/31/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170613-zakat-zakat-aur-ijtemaiyat/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170613%20Zakat%20%28Zakat%20aur%20Ijtemaiyat%29.mp3

Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid – Ramadan_1438Hj_2017 – 20170614 Zakat (Ibaadat, Not a Tax & Non-Returnable)

https://ia601405.us.archive.org/2/items/mumbai-mazgaon-jasmine-apt-masjid-ramadan-1438-hj-2017-20170614-zakat-ibaadat-no/Mumbai_Mazgaon_JasmineApt_Masjid%20-%20Ramadan_1438Hj_2017%20-%2020170614%20Zakat%20%28Ibaadat%2C%20Not%20a%20Tax%20%26%20Non-Returnable%29.mp3